Terapi
Top terapi Lene Nees


Terapi:


Der kan være flere grunde til at gå i terapi: Sorg, angst, krise, depression, at sidde fast i fortid/nutid, en oplevelse af at være fastlåst i ensidige følelser, tanker og handlemønstre.


Terapi handler blandt andet om at finde ind i kernen af, hvem du i virkeligheden er. Finde ud af, hvad du er styret af og at få en større bevidsthed på dine indre grænser. Gennem den terapeutiske proces opnår du indsigt og større frihed til at handle i overensstemmelse med dine grundlæggende potentialer som menneske.


Jeg tilbyder individuel terapi, hvor jeg altid bestræber mig på at møde dig med nærvær, omsorg og respekt. Primær fokus er på kontakten. Vi arbejder som udgangspunkt med det, der opstår og sker i relationen mellem os her og nu.

I terapien arbejdes der i sammenhænge mellem det følelsesmæssige, det kognitive og det kropslige aspekt. Denne proces og mødet mellem os er det, der kan sætte en forandringsproces igang. Du får større bevidsthed om, hvordan dit system fungerer og derigennem muligheden for at bryde negative mønstre og opnå større frihed.


Gennem den første session finder vi sammen ud af, hvad der skal arbejdes med i terapien, og ud fra dette laves en terapeutisk kontrakt. Kontrakten udarbejdes for at kunne holde fokus på din problemstilling samt sikre, at der arbejdes målrettet i processen.


Lene Stjernholm Nees   -  Fyrvej 7, Ferring, 7620 Lemvig   -   Tlf.: 25212495